CODEERCURSUSSEN

VOOR KINDEREN

IN GROEP 7/8

Het is fantastisch om jonge kinderen kennis te laten maken met de grenzeloze mogelijkheden van het digitale tijdperk. Dit kan door te leren coderen.

Aanmelden
Programmeerkennis in Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen hun natuurlijke interesse voor technologie verliezen als ze hier niet op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Het heeft dus een groot voordeel om kinderen al vroeg kennis te laten maken met programmeren. Dit is nu op een laagdrempelige manier mogelijk!

Waarom is coderen belangrijk?
Rond 2030 zullen ongeveer 400 miljoen banen verdwijnen door automatisering.
Automatisering zal banen laten verdwijnen, maar werk blijft. 60% van het werk zal voor minimaal 1/3 worden geautomatiseerd.
Onderzoek toont aan dat coderen jong moet worden geleerd.
Als kinderen niet rond hun 10e levensjaar op een positieve manier in aanraking komen met technologie gaat dit ten koste van het vertrouwen en interesse in techniek.
Meer dan de helft van de recruiters geeft aan dat programmeerkennis baankansen vergroot.
Ook als je niet in de tech-industrie aan de gang gaat vergroot programmeerkennis de kans op een baan door de digitalisering van de samenleving.
Niveaus
Meedoen ?
Meld je aan

Meld je aan via de website en geef aan op welke school je zit. Dan krijg je een uitnodiging voor een gratis Kick-Off.

Ontvang je boeken

Op de gratis Kick-Off ontvang jij het lesboek en gaan we samen de eerste opdracht maken, zodat alles helemaal duidelijk is voor jou.

Start met coderen

Na de Kick-Off beschik jij over het lesboek en is je computer helemaal klaar om te beginnen aan het nieuwe avontuur!

Veelgestelde vragen
Hoelang duurt de cursus?

De cursus duurt zes weken, ongeacht het niveau waarop uw kind instapt. Natuurlijk is iedereen vrij zijn of haar eigen tempo aan te houden. Wel wordt aangeraden minstens iedere drie dagen een opdracht uit de cursus te doen. Door regelmatige herhaling blijft de lesstof beter hangen.

Wat leert mijn kind gedurende de cursus?

In de eerste plaats de basisprincipes van de twee meest gebruikte programmeer-/opmaaktalen: HTML en CSS. Op een hoger niveau wordt dit uitgebreid met Javascript en de tool Bootstrap. Daarnaast leert uw kind systematisch denken, door complexe problemen op te lossen met verschillende oplossingen.

Hoe werkt de cursus?

We willen kinderen kennis laten maken met verschillende programmeer- en opmaaktalen door hen zelfstandig websites te laten maken. Elke serie opdrachten resulteert in een mooie website. Aan het einde van elke cursusweek ontvangt uw kind feedback om steeds beter te leren programmeren.

Wat is het instap-niveau van de cursus?

De cursus is ingericht op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau begint bij de basis: hiervoor is geen kennis van coderen vereist. Vervolgens wordt op niveau twee en drie voortgeborduurd op de eerdere cursussen. Op deze manier wordt iedereen uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen.

Heb je een eigen computer nodig?

Ja, een eigen computer is noodzakelijk om een gratis programma te installeren waarmee alle cursusopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Wat wordt bedoeld met coderen?

Met coderen bedoelen wij het schrijven van programmeer- en opmaaktaal om een computer commando’s te geven.
De eerste stap is begrip van de opbouw van programmeertaal en welke commando’s (tags) je kunt gebruiken.

Daarna wordt er in de cursus aandacht geschonken aan de volgorde van het geven van deze commando’s: essentieel tijdens het coderen.

Met programmeren zijn er daarnaast altijd meerdere oplossingen voor één probleem, dus de creativiteit van uw kind wordt ook aangesproken.

Bekend van o.a.
LEES MEER!
LEES MEER!